borgeravisen.no

klif.no

 • Forbyr PFOA i norske forbrukerprodukter
  For å beskytte både mennesker og miljøet, innfører Norge et nasjonalt forbud mot bruk av det perfluorerte stoffet PFOA i forbrukerprodukter.
 • Mindre forsurande svovel i norske innsjøar
  Innhaldet av forsurande svovel i norske innsjøar er no det lågaste som er målt sidan overvakinga starta i 1986. Årsaka er at utsleppa frå industrien i Europa er blitt kraftig redusert.
 • Norskehavet forsures raskere enn andre hav
  Havforsuringen i Norskehavet går raskere enn i mange andre hav. I verdenshavene har gjennomsnittlig pH i havoverflaten sunket med 0,1 pH-enhet siden starten av den industrielle revolusjon. I deler av…
 • Harmonisert klassifisering i C&L Inventory
  Harmonisert klassifisering i henhold til det gamle regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier er nå tilgjengelig i C&L Inventory.
 • Flere tomflasker og bokser gjenvinnes
  De godkjente retursystemene for drikkevareemballasje samlet inn store mengder tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger i 2012. Klif er fornøyd med at ressursene utnyttes bedre og at forsøplingen re…
 • Gir kommunene miljøhjelp på nett
  Kommunene kan fortsatt bli en bedre myndighet på miljøområdet, viser en undersøkelse av kommunenes miljøarbeid. Nettsiden miljøkommune.no er nylig lansert for å hjelpe kommunene med slike oppga…
 • Fra 1. juli er vi Miljødirektoratet
  Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) blir 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat - Miljødirektoratet.